mjeket.al drkozeta.com juliansphoto.com hbot.al artanbano.com klinika3yjet.al lavita.al

Programe shqip, database dhe website cilësore

e-Doctor është një program kompjuterik i bazuar në web, i cili u shërben mjekëve për database pacientësh dhe për statistika mjekësore.
Të dhënat që regjistrohen në program janë vetjake, të cilat nuk mund të shihen nga asnjë tjetër.
NeKafe.al është një rrjet social i ndërtuar për tu përdorur në lokal, bar, restorant, fast food, etj. Është një mënyrë dhe mundësi e re komunikimi të cilën mund ta përdorni për të njohur apo komunikuar me njerëz të tjerë që gjenden rreth jush. Dërgoni mesazhe falas duke përdorur interetin apo lidhjen Wifi.
Mjeket.al Logo Shumë prej nesh, ashtu si edhe ju duam të gjejmë doktorin më të mirë për veten dhe familjen tonë. Rekomandimi nga të afërmit jo gjithmonë është zgjedhja më e mirë. Zgjidhja mjeket.al lindi si koncept i thjeshtë: të ofrojë një burim të besueshëm që ofron informacion të saktë rreth mjekëve në Shqipëri dhe Kosovë.
ENIAC-SERVICES , u krijua në Shtator 2010 si rezultat i një bashkëpunimi të disa specialistëve me eksperiencë në fushën hardware dhe software. Qëllimi i ENIAC-SERVICES është të ofrojë shërbime profesionale tek biznesi i mesëm dhe tek përdoruesit e kompjuterave në Shqipëri.