me teper info
068 90 42 542

Projektet kryesore

eDoctor është një program kompjuterik i bazuar në web, i cili u shërben mjekëve për database pacientësh dhe për statistika mjekësore.

Të dhënat që regjistrohen në program janë vetjake, të cilat nuk mund të shihen nga asnjë tjetër.

Shumë prej nesh, ashtu si edhe ju duam të gjejmë doktorin më të mirë për veten dhe familjen tonë. Rekomandimi nga të afërmit jo gjithmonë është zgjedhja më e mirë.

Zgjidhja mjeket.al lindi si koncept i thjeshtë: të ofrojë një burim të besueshëm që ofron informacion të saktë rreth mjekëve në Shqipëri dhe Kosovë.

ENIAC-SERVICES , u krijua në Shtator 2010 si rezultat i një bashkëpunimi të disa specialistëve me eksperiencë në fushën hardware dhe software. Qëllimi i ENIAC-SERVICES është të ofrojë shërbime profesionale tek biznesi i mesëm dhe tek përdoruesit e kompjuterave në Shqipëri.

Klientët tanë