me teper info
068 90 42 542

Suport teknik

ENIAC-SERVICES ofron suport teknik të specializuar në rast problemesh të ndryshme në paisjet kompjuterike apo shërbimet që ju përdorni.

Suporti mund të kryhet në ambjentet e shtëpisë apo zyrave tuaja, gjithashtu ju mund të sillni kompjuterin e difektuar në ambjentet e ENIAC-SERVICES.

Përveç zgjidhjeve afatshkurtra në ofrojmë edhe kontrata mirëmbajtje të përhershme për bizneset e nivelit të mesëm.

Kontrata ofrohet me tarifë mujore fikse, bazuar në numrin e paisjeve dhe shërbimeve të ndryshme që përdoren në rrjet, server, printer, internet, programe të ndryshme e.t.j. Ky shërbim ofrohet me cilësi, brenda një kohe të shkurtër dhe përfshin edhe suportin me telefon në raste urgjente.

Shërbimet që mbulon ENIAC-SERVICES :

- Riparim fizik i kompjuterit, ndërrim pjesësh, formatim, instalim e.t.j
- Riparim i Sistemit Operativ, Windows 2000, XP, VISTA, 7, 10, Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012
- Instalim i programeve të ndryshme, Antivirus, Office, e.t.j
- Riparim i defekteve në rrjet, Router, Wireless, Server e.t.j

Na kontaktoni për ndonjë shërbim të veçantë që nuk gjendet në listën e shërbimeve.