me teper info
068 90 42 542

Thënie të famshme

1.The real danger is not that computers will begin to think like men, but that men will begin to think like computers.

Sydney J. Harris

2.Most of us are familiar with the virtues of a programmer. There are three, of course: laziness, impatience, and hubris.

Larry Wall

3.I’ve finally learned what ‘upward compatible’ means. It means we get to keep all our old mistakes.

Dennie van Tassel

4.Në të ardhmen kompjuterat do të peshojnë më pak se 1.5 ton.

- Popular Mechanics, 1949

5.Kompjuterat janë të mirë për të ndjekur instruksionet tuaja, por jo për të lexuar mendjen tuaj.

– Donald Knuth

6.Mos dokumento problemin, rregulloje atë.

– Atli Björgvin Oddsson

7.A good programmer is someone who always looks both ways before crossing a one-way street.

Doug Linder

8.Programming is like sex. One mistake and you have to support it for the rest of your life.

Michael Sinz

9.On peut apprendre à un ordinateur à dire: «Je t aime», mais on ne peut pas lui apprendre à aimer.

Albert Jacquard

10.Password-et janë si veshjet e brendshme: ju nuk i lejoni të tjerët ti shohin, duhet ti ndërroni shpesh, dhe nuk i ndani me të panjohurit.

– Chris Pirillo

11.It s fine to celebrate success but it is more important to heed the lessons of failure.

Bill Gates

12.Most good programmers do programming not because they expect to get paid or get adulation by the public, but because it is fun to program.

Linus Torvalds

13.Por, për ç'farë nevojitet?

- Inxhinier në IBM, 1968, duke komentuar për mikroçipin.

14.Nuk ka asnjë arsye që dikush të dëshirojë kompjuter në shtëpi.

- Ken Olson, president dhe themelues i DEC.

15.640KB RAM duhet të jetë mjaftueshëm për ç'do njeri.

Bill Gates, 1981.

16.Unë mendoj në këtë botë, ka treg ndoshta për pesë kompjutera.

- Thomas Watson, president i IBM, 1943

17.Interneti? Nuk jemi të interesuar për të.

- Bill Gates, 1993.

18.Në një dhomë plot me programues, n.q.s dy janë dakord për dicka, kjo është maxhorancë.

Bill Curtis.

19.Mbas dy vitesh, problemi i spam-eve do të zgjidhet.

- Bill Gates, 2004.

20.Jezusi shpëton. Të tjerët më mirë të bëjnë backup.

- Anonim.

1   2   3